dieta

img

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Informacji obowiązuje wszystkich pracowników lub Zleceniobiorców Administratora, a każda osoba podejmująca pracę u Administratora lub inna osoba uzyskująca dostęp do danych osobowych, przyjmuje na siebie obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych z którymi ma styczność oraz sposobów ich zabezpieczenia. Inspektor Ochrony Danych jest niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych i jest odpowiedzialny za prawidłowe przetwarzanie tych danych przez Administratora. Administrator publikuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych na swoich stronach internetowych oraz zawiadamia jego powołaniu, odwołaniu lub zmianie danych organ nadzorczy.

Inspektor Ochrony Danych może być członkiem personelu Administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy świadczenie usług. Przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych - pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie; Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym - z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie - system ten zapewnia odnotowanie:

W przypadku gdy struktura zbioru danych osobowych nie pozwala na wyodrębnienie danych dla celów stosowania różnych poziomów bezpieczeństwa, stosuje się poziom wyższy dla całości zbioru. Naruszenie poufności danych zarówno przez pracowników lub zleceniobiorców, jak i osoby niezatrudnione u Administratora, w tym również przez kradzież zasobu, Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Informacji ma zastosowanie także wtedy, kiedy Administrator przetwarza dane jako procesor lub podmiot przetwarzający w rozumieniu przepisów prawa.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych), W Centrum Zdrowia i Sportu prowadzi zajęcia fitness: formy wzmacniające, prozdrowotne i zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowo, stosowane na koniec zajęć ćwiczenia relaksująco- rozciągające uelastyczniają całe ciało i pomagają pozbyć się napięć z okolicy pleców. - korzystanie z 25-cio metrowego basenu pływackiego, zajęcia typu aqua fitness, aqua senior, aqua amazonki, łaźnia parowa, jacuzzi, masaże podwodne, armatki wodne, gejzery. Turbo spalanie wzmacnia maksymalnie dużo mięśni ponieważ podczas tego typu ćwiczeń zaangażowane jest całe ciało.

Taki trening pozwala spalać dużo kalorii i jest idealny dla osób które chcą ujędrnić swoje ciało i zgubić zbędne kilogramy. Jest to połączenie Ashtangi i Vinyasa Yogi, jest formą przystępną również dla osób, które nigdy nie miały z jogą do czynienia. Podczas zajęć uczmy się prawidłowego oddychania i utrzymywania odpowiedniej postawy ciała.

Zajęcia prowadzone są w rytmach specjalnie przygotowanej muzyki dzięki której możemy spalić dużą ilość kalorii, wspaniale się bawić. Nasza wykwalifikowana pani dietetyk pomogła już wielu ludziom poprzez swoje porady i plany żywieniowe podnieść komfort ich życia i sprawić, że poczuli się naprawdę dobrze w swoim ciele. Nic nie ryzykujesz, zadzwoń i umów się na pierwszy darmowy trening wprowadzający.Plany treningowe, jakie oferujemy dla Was są bardzo urozmaicone, zadowolą każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta.